Vi planlegger å utvikle et grunnleggende CRM-system (Customer Relations Management System, system for ordning av kunderelasjoner) som en del av Sirvoy. Dette vil hjelpe deg å følge med på returnerende gjester, og å holde gjestedatabasen din oppdatert.

Vi har per nå ingen planer om å integrere noen tredjeparts CRM.