Du kan endre den første dagen i uken til å være søndag under Innstillinger > Konto > Tid og region > Uken begynner med søndag > ON.