Du kan endre den første dagen i uken til å være søndag under Innstillinger -> Konto -> Tid og region -> Uken begynner med søndag -> ON.