Om eiendommen din må bli evakuert kan du forenkle evakueringsprosedyren ved å filtrere Romlisten slik at den kun viser opptatte rom. Da kan personalet enkelt skrive ut en oppdatert liste over personer som er sjekket inn, slik at de kan forsikre seg om at samtlige gjester har forlatt eiendommen trygt og innenfor tidsrammen.