Sirvoy fungerer med en hvilken som helst valuta. Hvis du ikke finner din lokale valuta under Innstillinger -> Sirvoy-konto -> Tid og region, vennligst kontakt oss, så legger vi den til for deg.

Merk: Valutainnstillingen i Sirvoy må stemme overens med angitt valuta i de bookingkanaler du er koblet til.