Ved å angi «data-callback» vil du kunne fange hendelser og kjøre ditt egen tilpassede skript (se eksempel nedenfor). I de fleste tilfeller vil du bare være interessert i hendelsen «booking_completed».

Følgende hendelser er tilgjengelige for øyeblikket:

 • page_search – kjører når søkesiden vises.

  • Data: user_data (arrivalDate, departureDate, totalAdults, category)
 • page_results – kjører når søkeresultatet vises
  • Data: user_data (samme som page_search)
 • page_details – kjører når skjemaet for informasjon om gjesten vises.
  • Data: user_data (samme som page_search)
 • page_payment – kjører avhengig av hvilken betalingsløsning som brukes, når skjemaet for betalingsinformasjon vises.
  • Data: payment_data (payment_processor), booking (JSON object of booking – foreløpig eller endelig avhengig av om betaling er påkrevd eller valgfritt )
 • booking_completed – kjører når booking er fullstendig og ferdig, og vanligvis i sammenheng med ‘page_thanks’ hendelsen. Men, om betaling er satt som valgfritt kan den kjøre i kombinasjon med ‘page_payment’ hendelsen.
  • Data: booking (JSON object of completed booking)
 • page_thanks – kjører når bekreftelsessiden vises.
  • Data: booking (JSON object of completed booking)

Nedenfor er et eksempel som kan brukes til å utforske de tilgjengelige hendelsene og tilknyttede data. Sørg for å erstatte «data-form-ID» med din egen ID for bookingløsningen.