Du kan få tilgjengelighetsoversikten til å vises som standard når bookingløsningen blir lastet inn. Gå til Innstillinger -> Bookingmotor -> Administrere bookingmotorer og klikk på “Endre CSS”. Deretter legger du til følgende CSS-kode:

For å vise kun tilgjengelighetsoversikten og ikke søkeskjemaet (dette kan være nyttig hvis du vil vise søkeskjemaet og tilgjengelighetsoversikten hver for seg) legger du også til denne koden: