Sirvoy gir mulighet til å endre tekster og oversettelser i bookingmotoren, men i tilfeller der det ikke er tilgjengelig, kan du bruke tilpasse teksten med CSS ved å bruke en spesifikk elementklasse.

Elementer som har klassen “sirvoy-flexible-text” kan tilpasses på siden for egendefinert CSS under Innstillinger -> Bookingmotor -> Administrer bookingmotorer -> Rediger -> Egendefinert CSS.

Alle elementer som har klassen «sirvoy-flexible-text» har også:

 1. En spesifikk klasse “sft-trans-key-SPECIFIC-KEY”.
 2. Språkspesifikk klasse for å gjøre en tekstendring på et bestemt språk, for eksempel: “sft-lang-en” (engelsk).

Et eksempel på hvordan du endrer tittelen på «Søk»-knappen

Markupen for tittelen på «Søk»-knappen er:

(legg merke til de to klassene «sft-lang-en» og «sft-trans-key-booking-form-button-search» )

 

<span class="
  sirvoy-flexible-text 
  sft-lang-en 
  sft-trans-key-shared-button-search 
  sft-initialized" 
  data-translation-key="shared.button.search">
      
  <div class="sft-text">
   Search
  </div>

</span>

For å endre «Søk»-tittelen på engelsk og svensk kan vi gjøre følgende:

.sft-trans-key-shared-button-search .sft-text { 
 display: none !important;
}

.sft-lang-en.sft-trans-key-shared-button-search::after { 
 content: "My button title";
}

.sft-lang-sv.sft-trans-key-shared-button-search::after { 
 content: "Min knapptitel";
}

Engelsk versjon:

Svensk versjon:

Prinsippene vist ovenfor for endring av tekster gjelder også for andre tekstendringer du ønsker å gjøre i bookingmotoren i elementer med klassen “sirvoy-flexible-text”.