Sirvoy gir mulighet til å endre tekster og oversettelser i bookingmotoren, men i tilfeller der det ikke er tilgjengelig, kan du bruke tilpasse teksten med CSS ved å bruke en spesifikk elementklasse.

Elementer som har klassen “sirvoy-flexible-text” kan tilpasses på siden for egendefinert CSS under Innstillinger -> Bookingmotor -> Administrer bookingmotorer -> Rediger -> Egendefinert CSS.

Alle elementer som har klassen «sirvoy-flexible-text» har også:

 1. En spesifikk klasse “sft-trans-key-SPECIFIC-KEY”.
 2. Språkspesifikk klasse for å gjøre en tekstendring på et bestemt språk, for eksempel: “sft-lang-en” (engelsk).

Et eksempel på hvordan du endrer tittelen på «Søk»-knappen

Markupen for tittelen på «Søk»-knappen er:

(legg merke til de to klassene «sft-lang-en» og «sft-trans-key-booking-form-button-search» )

 

<span class="
  sirvoy-flexible-text 
  sft-lang-en 
  sft-trans-key-shared-button-search 
  sft-initialized" 
  data-translation-key="shared.button.search">
      
  <div class="sft-text">
   Search
  </div>

</span>

For å endre «Søk»-tittelen på engelsk og svensk kan vi gjøre følgende:

.sft-trans-key-shared-button-search .sft-text { 
 display: none !important;
}

.sft-lang-en.sft-trans-key-shared-button-search::after { 
 content: "My button title";
}

.sft-lang-sv.sft-trans-key-shared-button-search::after { 
 content: "Min knapptitel";
}

Engelsk versjon:

Svensk versjon:

Prinsippene vist ovenfor for endring av tekster gjelder også for andre tekstendringer du ønsker å gjøre i bookingmotoren i elementer med klassen “sirvoy-flexible-text”.

Merk: Egendefinert CSS vil bare påvirke versjonen av bookingmotoren som du installerer på din egen nettside og på WordPress. Det vil ikke påvirke bookingmotoren på Sirvoy Nettsidebygger eller på den frittstående siden.