Sirvoy gir mulighet til å endre tekster og oversettelser i bookingmotoren, men i tilfeller der det ikke er tilgjengelig, kan du bruke tilpasse teksten med CSS ved å bruke en spesifikk elementklasse.

Elementer som har klassen “sirvoy-flexible-text” kan tilpasses på siden for egendefinert CSS under Innstillinger -> Bookingmotor -> Administrer bookingmotorer -> Rediger -> Egendefinert CSS.

Alle elementer som har klassen «sirvoy-flexible-text» har også:

  1. En spesifikk klasse “sft-trans-key-SPECIFIC-KEY”.
  2. Språkspesifikk klasse for å gjøre en tekstendring på et bestemt språk, for eksempel: “sft-lang-en” (engelsk).

Et eksempel på hvordan du endrer tittelen på «Søk»-knappen

Markupen for tittelen på «Søk»-knappen er:

(legg merke til de to klassene «sft-lang-en» og «sft-trans-key-booking-form-button-search» )

 

For å endre «Søk»-tittelen på engelsk og svensk kan vi gjøre følgende:

Engelsk versjon:

Svensk versjon:

Prinsippene vist ovenfor for endring av tekster gjelder også for andre tekstendringer du ønsker å gjøre i bookingmotoren i elementer med klassen “sirvoy-flexible-text”.