Hver gang du mottar en ny reservasjon, kan du bli varslet via epost. Dette gjelder alle reservasjoner, enten de kommer fra bookingmotoren på nettsiden din, fra en salgskanal eller fra  resepsjonen.

Hvis en reservasjon gjøres via bookingmotoren på nettsiden din, kan du også motta et varsel via tekstmelding (SMS).

Hvis du vil aktivere denne funksjonen og/eller redigere epostadressen og telefonnummeret som varsler skal sendes til, går du til Innstillinger -> Bookingmotor -> Beskjed ved ny booking.

Det er mulig å legge til flere epostadresser atskilt med komma.