Dersom gjestene dine betaler online ved booking, registreres beløpet som har blitt betalt automatisk som en betalingsnotat i denne bookingen. Du kan også registrere en (forskudds)betaling ved å manuelt klikke «Legg til betalingsnotat».

Bruk betalingsnotater til to formål:

  • Som uformelle notater. Register dem i en booking og ikke ta dem med i regnskapsrapporten. På denne måten vil de fungere som en post-it-lapp som sier: «Denne gjesten har allerede betalt 1000 NOK». 
  • Som en del av regnskapsdokumenter for skatteformål. Ta dem med i regnskapsrapporten. På denne måten vil forskuddsbetalinger bli inkludert i bokføringen din. Fra et regnskapsmessig perspektiv vil forskuddsbetalinger anses som gjeld. Du skulder gjesten en tjenesten de allerede har betalt for.

For å imøtekomme begge behov kan du velge om du ønsker å inkludere forskuddsbetalinger eller ikke når du lager en regnskapsrapport under Fakturering -> Regnskapsrapport. Der må du aktivere «Betalingsoversikt » for deretter å aktivere «Inkluder betalingsnotater».

Tips: Skriv ut bookinginformasjonen til gjestene dine som en bekreftelse på en betaling.

La oss bruke følgende eksempel for å se resultatene av å ekskludere eller inkludere betalingsnotater. 

Eksempel:

  1. 1. januar: En gjest betaler 500 NOK med Stripe.
  2. 15. februar: Gjesten sjekker ut og en faktura på totalt 1000 NOK opprettes.
  3. 30. mars: Gjesten betaler de resterende 500 NOK via bankoverføring.

Betalingsnotater er ekskludert

Dersom Inkluder betalingsnotater ikke er valgt ved oppretting av regnskapsrapport, vil den kun inkludere betalinger som er knyttet til en kontantfaktura eller faktura. Situasjonen i vårt eksempel vil bli registrert som:

Betalingsnotater er inkludert

Merk: For å registrere forskuddsbetalinger, gå til Innstillinger -> Betalinger og fakturering -> Kontoplan for regnskap, klikk «Rediger», og gi et navn til kontoen Forhåndsbetalt.

Dersom Inkluder betalingsnotater er valgt når du oppretter regnskapsrapporten, vil den inkludere alle betalinger registrert i Sirvoy. Disse betalingene vil vises i rapporten med registreringsdatoen.

Situasjonen i vårt eksempel vil bli registrert som: