Hva er PEPPOL?

PEPPOL står for Pan-European Public Procurement OnLine.

Det er et nettverk for å sende fakturaer – likt et telefonnett. Når noen sender deg en SMS, kan du med én gang gjenkjenne vedkommende på telefonnummeret. Det samme gjelder for mottak av fakturaer gjennom PEPPOL-nettverket. Mottakeren kan enkelt identifisere avsenderen av fakturaen ved deres ‘PEPPOL ID’.

Kort sagt: med PEPPOL kan du trygt sende e-fakturaer til selskaper og myndigheter over hele verden.

Konfigurer tilkoblingen til PEPPOL

  1. Sjekk at du har en Sirvoy Pro-konto.
  2. Gå til Innstillinger -> Betaling og fakturering -> Faktureringsfunksjon -> Betaling gjøres til og angi BIC/IBAN som du vil at skal vises på PEPPOL-fakturaen.
  3. Gå til Innstillinger -> Betaling og fakturering -> Sending av fakturaer via PEPPOL. Kontroller at informasjonen er riktig, og klikk «Lagre» for å opprette en PEPPOL-profil. Du må ha registrert ditt MVA-nummer i Sirvoy for å kunne bruke PEPPOL. (Det kan hende du har en eksisterende profil i PEPPOL-nettverket, men det vil være nødvendig å opprette en ny profil spesielt for sending av fakturaer fra Sirvoy. Denne profilen er «bare send», du vil ikke kunne motta PEPPOL-fakturaer i Sirvoy.)

Sende faktura

  1. Når oppsettet ovenfor er fullført, klikker du på knappen «Send via PEPPOL» på en faktura i Sirvoy.
  2. Skriv inn klientens PEPPOL-ID (f.eks. deres GLN, MVA-nummer eller organisasjonsnummer) og velg den tilsvarende «PEPPOL Scheme». Hvis mottakeren blir validert, vil sending bli aktivert.
  3. Rediger feltet «Bestillingsreferanse (valgfritt)», hvis det kreves av fakturamottakeren.
  4. Når den er sendt, sjekk fakturahistorikken for å forsikre deg om at fakturaen er levert riktig.

Merk: Du kan sende opptil 10 fakturaer gratis via PEPPOL hver måned. Hver tilleggsfaktura belastes med EUR 1.