For å vise kalendere i Sirvoy hvor uken starter med søndag i stedet for med mandag, gå til Innstillinger ->Konto -> Tid og region og skru på innstillingen «Uken begynner med søndag».