Du kan konfigurere SMS-er og e-poster slik at de sendes automatisk til gjestene dine, utløst av enkelte hendelser, eller ved jevne intervaller.

  1. Gå til Innstillinger -> Kommunikasjon for å lage meldingsmaler.
  2. Klikk på «Legg til ny mal» for å lage en mal for enten e-post eller SMS.
  3. Når du lager malen, skru på innstillingen «Send automatisk».
  4. Indikér om malen skal brukes til bookingbekreftelser eller kanselleringer, eller, alternativt, velg hendelsen som skal utløse at meldingen blir sendt, og hvor mange dager før/etter hendelsen meldingen skal bli sendt.
  5. Gå til Innstillinger -> Bookingmotorer -> Generelle innstillinger og slå på knappen for å sende e-post- og/eller SMS-varsler som standard. Les «Standardinnstillinger for sending av e-post og SMS» for mer informasjon.
Merk: Hvis du ikke oppretter din egen bookingbekreftelse, vil Sirvoy bruke standard bookingsbekreftelse. Bookingbekreftelser vil ikke bli sendt for reservasjoner bestilt via salgskanaler, i stedet vil gjesten motta en bookingbekreftelse fra salgskanalen. Alle andre maler som f.eks. «1 dag etter valgt hendelse…» vil bli sendt for alle reservasjoner.