Hvis du vil motta en kopi av automatiserte eller manuelt sendte epostmeldinger, kan dette velges under Innstillinger -> Språk og tekster -> Innstillinger for kopi på e-post.

Hvis du vil ha en kopi sendt til flere epostadresser, legger du ganske enkelt til en annen epostadresse i feltet, adskilt av et komma.