Hvis plassholderkoden ikke vises riktig i e-posten, er det trolig på grunn av feil formatering, hvilket fører til at koden ikke plukkes opp av systemet.

Du kan fikse dette ved å følge disse stegene:

  1. Gå til Innstillinger -> Kommunikasjon for å redigere malen.
  2. Markér paragrafen med den ikke-fungerende plassholderkoden.
  3. Trykk på ikonet «Fiks formatering» (Tx) i tekstredigeringsfeltet.
  4. Lagre malen.