Sirvoy kan hjelpe deg med å holde styr på gjengjøringen av rom (rengjort og klart for neste gjest). I tillegg kan du lage spesielle planlagt oppgaver slik som å endre laken eller rengjøre rommene daglig. Gå til Innstillinger -> Rengjøring for å lage nye oppgaver.

Når de har blitt laget, vil den nye planlagte oppgaven «Lakenskift» vises som en ny kolonne på Enheter-siden. Et klikkbart ikon vil dukke opp i denne kolonnen når det er en booking med en planlagt oppgave på gjeldene dato. Renholdspersonalet kan klikke på ikonet for å endre status til ferdig.

I innstillingene for egendefinerte spesielle oppgaver kan du velge hvor ofte hver oppgave skal utføres, og om den skal utføres på ankomstdagen, avreisedagen eller under hele oppholdet.

Om du ønsker at oppgaver skal utføres jevnt fordelt i hver booking, setter du bryteren «Optimaliser de planlagte hendelsene» til PÅ, og endrer intervallet for aktiviteten fra «daglig» til ønsket intervall. Oppgaver med denne innstillingen påslått kan deretter flyttes på siden Romliste ved å klikke på kalendersymbolet som vises i kolonnen for denne oppgaven.