Sirvoys bookingsystem lar deg følge med på renholdet. Du kan aktivere denne funksjonen ved å gå til Innstillinger -> Rengjøring. Klikk på “Rediger”-ikonet ved siden av “Endelig rengjøring (rengjort og klart for neste gjest)”.

Denne rengjøringsstatusen kan ses og endres på Enheter-siden. Når en gjest sjekker ut vil statusen vises som ikke rengjort. Du kan oppdatere statusen til rengjort ved å klikke på det røde renholdsikonet for rommet. En advarende beskjed vil bli vist dersom du prøver å sjekke en gjest inn på et rom som ikke har blitt rengjort.

Tips: Du kan lage en egen brukerkonto for renholdspersonalet ditt og begrense tilgangen til kun å se og modifisere informasjonen relevant for renhold.