Det er mulig å gjenopprette en booking som er avbestilt i Sirvoy ved hjelp av «Gjenopprett booking»-funksjonen. Siden forskjellige scenarioer kan oppstå når du gjenoppretter en booking, håndteres dette på forskjellige måter.

Hvordan gjenopprette en avbestilt booking

 1. Klikk på den grønne knappen «GJENNOPPRETT BOOKING» øverst til høyre i bookingen.
 2. Klikk «OK» hvis dette er bookingen du vil gjenopprette.

Etter at du har gjort dette, vil du motta en av følgende meldinger:

 • «Booking ble gjenopprettet»
  Hvis enhetene fremdeles er tilgjengelige, vil du motta denne meldingen. Bookingen er nå gjenopprettet med de samme enhetene som før den ble avbestilt.
 • «Booking ble gjenopprettet, enheter ble flyttet»
  Hvis de opprinnelige enhetene som ble booket ikke er tilgjengelige, men andre enheter fra samme romtype er det, vil du få denne meldingen. Du vil nå se at andre enheter har blitt lagt til i den gjenopprettede bookingen.
 • «Bookingen ble gjenopprettet, men en eller flere enheter mangler»
  Hvis en eller flere av de opprinnelig bookede enhetene ikke lenger er tilgjengelige, og det ikke er andre enheter tilgjengelig fra den samme romtypen, får du denne advarselen. De berørte enhetene blir merket med rødt og under «Enhetsnummer» vil det stå «Ikke tilgjengelig eller fjernet».

I det siste scenarioet der en eller flere enheter mangler, må du legge til nye enheter i bookingen manuelt. Dette kan gjøres på de tre måtene som er forklart nedenfor:

 • Klikk på husikonet («Reparer») på enhetsraden. Velg en ny enhet fra rullegardinmenyen under «Endre til». La bryteren «Oppdater romprisene i bookingen» være «AV» for å beholde den gamle prisen for denne enheten. Klikk «Lagre».
  eller
 • Klikk på «Legg til rom» og velg en ny enhet fra rullegardinmenyen. Legg til detaljene for enheten, antall gjester, pris etc. og klikk «Lagre». Du kan nå klikke på søppelkassa for å slette den gamle raden.
  eller
 • Hvis du frigjør en enhet fra samme romtype som ikke var tilgjengelig på tidspunktet for gjenoppretting, kan du nå kansellere bookingen og gjenopprette den på nytt. Systemet vil nå finne den tilgjengelige enheten av den romtypen, og den vil bli lagt til i den gjenopprettede bookingen.