Inkluderer Sirvoy et CRM-system?

Vi planlegger å utvikle et grunnleggende CRM-system (Customer Relations Management System, system for ordning av kunderelasjoner) som en del av …