Sirvoy som personvernombud og GDPR

Våre brukervilkår dekker de grunnleggende aspektene av Personvernforordningen (GDPR) i forholdet mellom Deg og Sirvoy. For eksempel så fungerer Sirvoy som personvernombud, …

Innhenting av samtykke til behandling av personopplysninger (GDPR)

I henhold til Personvernforordningen (GDPR) i EU, må enhver behandling av personopplysninger ha et lovlig grunnlag, som kan omfattes som …

Hva med personvernforordningen GDPR?

Vi tar databeskyttelse og personvern veldig alvorlig. Sirvoy vil behandle bedriftsinformasjon og gjesteinformasjon sikkert og konfidensielt, og i henhold til …