Innhenting av samtykke til behandling av personopplysninger (GDPR)

I henhold til nye forskrifter innom EU, må du få samtykke for å kunne behandle personers personopplysninger. (Følgende opplysninger er …

Hva med personvernforordningen GDPR?

Vi tar databeskyttelse og personvern veldig alvorlig. Sirvoy vil behandle bedriftsinformasjon og gjesteinformasjon sikkert og konfidensielt, og i henhold til …