Varierende lengde på opphold i samme booking

Du kan endre oppholdsdatoene for individuelle rom i en booking. Fra siden for bookingdetaljer, klikk på «Endre»-ikonet for rommet du …