Hvordan sender jeg e-post til alle tidligere gjester?

Hvis du ønsker å sende e-post til tidligere gjester, kan du eksportere alle e-postene fra Sirvoy som en CSV-fil. Så …