Hvorfor vises ikke plassholderkoden?

Hvis plassholderkoden ikke vises riktig i e-posten, er det trolig på grunn av feil formatering, hvilket fører til at koden …

Hvordan bruker jeg plassholderkoder i meldingsmaler?

Last updated on august 29th, 2017 at 05:27 pmNår du lager maler for e-poster og tekstmeldinger kan du bruke plassholderkoder …