Viktig: Planlagt vedlikehold

Viktig: Planlagt vedlikehold

For å forbedre sikkerheten, påliteligheten og den operative ytelsen til våre systemer, har vi planlagt et rutinemessig vedlikehold på Sirvoy sine servere. Dette vil resultere i midlertidig nedetid.

Disse oppdateringene starter 25. mai 2020, 03:00 CEST og varer ca. 90 minutter til kl. 25. mai 2019, 04:30 CEST.

Vi forstår hvor viktig det er for deg å ha ubegrenset tilgang til Sirvoy, derfor har vi planlagt dette vedlikeholdet på et tidspunkt som vil påvirke de fleste våre kunder minst mulig. Men hvis du tror at du trenger tilgang til systeminformasjon i løpet av denne tiden, ber vi deg om at du på forhånd gjør deg nødvendige notater eller skriver ut den informasjonen du måtte trenge.

Dette vil føre til at bookinger fra salgskanalene hentes med kort forsinkelse. Du trenger imidlertid ikke å legge inn noen bestillinger manuelt, da disse vil bli hentet automatisk når vedlikeholdet er fullført, eller kort tid etterpå. Etter at forbindelsen er gjenopprettet, anbefaler vi at du sjekker at alle bookinger fra salgskanalene dine er hentet og gjenspeiles i din konto i Sirvoy.

For kunder som er koblet til Expedia: Vennligst sett opp «fallback»-løsningen via kanalens ekstranett for å sikre at du mottar bookinger ved lengre nedetid, som kan komme inn via e-post eller faks.

Takk for samarbeidet. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt vårt supportteam for mer informasjon.