Expedia Outage – Løst

Expedia Outage – Løst

Expedia opplevde et strømbrudd som er løst nå. Stoppet innebar at Expedia ikke godtok Sirvoy-oppdateringer om tilgjengelighet og priser. Så det kunne ha vært et midlertidig avvik i tilgjengeligheten hvis du fikk bookinger i løpet av denne driftsstansen.
Expedia fikset det, og alle ventende oppdateringer ble prøvd på nytt, så begge systemene er oppdatert nå tilsvarende.
Ingen handling er nødvendig fra din side.
Driftsstans startet: 2020-05-15 09:11:00 UTC Driftsstans ble avsluttet: 2020-05-15 11:45:00 UTC